Uw persoonsgegevens
Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij algemene en niet-persoonlijke informatie over u verzamelen. De verzameling van deze niet-persoonlijke gegevens gebeurt ofwel door cookies (een soort tekstbestand welke op uw computer wordt geplaatst), of met webbeacons. Noch onze cookies, noch de eventuele webbeacons, noch de gegevens om te kunnen aanloggen op het internet zorgen voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens. Zij bevatten dus geen persoonlijke informatie, zoals uw naam of emailadres. Cookies kunnen op vele manieren het bezoek aan een website leuker maken en meer inhoud geven. Cookies maken het ook mogelijk om een website op uw interesse en voorkeur af te stemmen. Webbeacons zijn instrumenten die op een site worden gebruikt om ons bijvoorbeeld te helpen bepalen of een pagina werd bekeken of niet en indien ze werd bekeken, hoeveel keer.

Services van derden
Ook maakt deze website gebruik van services van derden waaronder Google Adsense. Deze partijen kunnen ook gebruik maken van cookies en webbeacons op onze website. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) kan worden overgebracht naar servers van derden en daar worden opgeslagen. Deze partijen gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze partijen mogen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens deze partijen verwerken.

Social media buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen van social media. Deze buttons werken met stukjes code die van die social media zelf afkomstig zijn. Met deze code kunnen cookies worden geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van de social media (verklaringen die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht en opgeslagen naar de servers van Twitter en Facebook in de Verenigde Staten. Twitter en Facebook stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies weigeren
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geƫigende instellingen te kiezen.

Meer info over cookies
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
VPN: Cookies verwijderen (en uitschakelen)
Consumentenbond: Wat en hoe werken cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies blokkeren

Cookies en Radio FM
Zoals hiervoor reeds aangehaald kunt u het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geƫigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door deze partijen op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Door het klikken op de button "akkoord" geeft u voor 365 dagen toestemming om uw gegevens zoals hiervoor omschreven te verwerken.

Disclaimer
Wij besteden uiteraard grote zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website, maar wij geven geen garanties voor de nauwkeurigheid en volledigheid. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten die op deze website voorkomen. Ook voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen, of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website, of de links naar websites van derden en de inhoud daarvan, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid!
Vragen? Stuur ons een email!